Η YIASOU καθοδηγεί τους δημοσιογράφους της να εργάζονται με βάση τις παρακάτω βασικές αρχές:

Ο δημοσιογράφος της YIASOU πρέπει να είναι ειλικρινής, δίκαιος και αφοσιωμένος στην συλλογή, αναφορά και ερμηνεία των πληροφοριών.

Αναζήτηση στο Ελληνικό Internet

Η YIASOU είναι πλήρως αφοσιωμένη στην διατήρηση της συντακτικής της ανεξαρτησίας.